Thứ Hai, ngày 26 tháng 4 năm 2010

Archmodels vol.62 - lowpolygon 3D buildings

Home page : www.evermotion.org >>>

Archmodels vol. 62Archmodels vol. 62Archmodels vol. 62
Archmodels vol. 62
The collection includes 64 models of lowpolygon 3D buildings where you can find houses, skyscrapers, blocks and other buildings.
Download : PDF-Review

Formats: V-Ray *.max - with textures and shaders
Download :
4shared.com/Archmodels.62-Low poly 3D Buildings.part1.rar
4shared.com/Archmodels.62-Low poly 3D Buildings.part2.rar
4shared.com/Archmodels.62-Low poly 3D Buildings.part3.rar
4shared.com/Archmodels.62-Low poly 3D Buildings.part4.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này