Thứ Hai, ngày 05 tháng 4 năm 2010

Archmodels vol.54 - restaurant furniture

Home page : www.evermotion.org >>>


Archmodels vol. 54Archmodels vol. 54Archmodels vol. 54
Archmodels vol. 54
This collection comes with 120 models of restaurant furniture where you can find chairs and tables.
Download : PDF-Review

Formats: V-Ray *.max - with textures and shaders
Download :
- 4shared.com/Archmodels.54.part01.rar
- 4shared.com/Archmodels.54.part02.rar
- 4shared.com/Archmodels.54.part03.rar
- 4shared.com/Archmodels.54.part04.rar
- 4shared.com/Archmodels.54.part05.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này