Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Archmodels vol.57

Home page : www.evermotion.org >>>

Archmodels vol. 57Archmodels vol. 57Archmodels vol. 57
Archmodels vol. 57
This collection comes with 78 models of porcelain dishes where you can find such object like cup, plate, glass, mug, vase, candlestick, teapot, bowl
Download : PDF-Review

Formats: V-Ray *.max - with textures and shaders
Download :
4shared.com/Archmodels.57.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này