Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

Buildings for the Performing Arts: A design and Development Guide

Ian Appleton "Buildings for the Performing Arts: A design and Development Guide, 2nd Edition" | Architectural Press, March 2008 | ISBN: 0750668350 | English

"Buildings for the Performing Arts: A design and Development Guide" là cuốn sách cần thiết cho những ai tham gia vào giai đoạn khởi đầu, lên kế hoạch, thiết kế hay đang thi công các tiện ích cho các hoạt động nghệ thuật. Nó bao gồm các giai đoạn trong quá trình khai triển, khi quyết định thực hiện, tìm kiếm thông tin, có tính khả thi và hướng hẫn cần thiết cho thiết kế và triển khai một công trình cải tạo hay xây mới.

Phần 1 cung cấp những thông tin cơ bản về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các vấn đề phổ biến, khách hàng và các loại công trình khác nhau. Trong phần 2, tác giả giải quyết các thành phần của thiết kế và triển khai, xác định vai trò của khách hàng, nhà tư vấn; các giai đoạn: xem tính khả thi từ các đề nghị của khách hàng, hướng dẫn, thiết kế, xây dựng, cuối cùng là xem xét việc sử dụng công trình. Nghiên cứu bao gồm đánh giá về các yêu cầu, điều kiện vị trí, hồ sơ tóm tắt, thiết kế thi công và khả năng tài chính. Những thông tin cần thiết, như tiêu chuẩn thiết kế, cho thính phòng, bục diễn thuyết hay sân khấu, và những phương tiện hỗ trợ. Những nghiên cứu riêng tập trung vào sự thích nghi của những công trình hiện hữu, sự chuẩn bị cho trẻ emvà người trẻ tuổi.

This Design and Development Guide is an essential book for those who are involved in the initiation, planning, design and building of facilities for the various performing arts, from local to metropolitan locations. It includes the stages in the development, decisions to be taken, information requirements, feasibility and advice necessary in the design and development of a new or adapted building.


Part one of this guide provides the background information about the organisation of the performing arts, the prevailing issues, the client and various building types. In the second part, the author deals with the components of design and development, identifying the roles of the client, advisors and consultants, the stages to be achieved, including client's proposal feasibility, the process of briefing, design and building and eventually hand-over and opening night, with a consideration of the building use. Studies include the assessment of demand, site requirements, initial brief, building design and financial viability. Information requirements, as design standards, for the auditorium and platform/stage, and the support facilities, are included. Separate studies focus on the adaptation of existing buildings and provision for children and young persons.

The content covers a wide range of performing arts (classical music, pop/rock, jazz, musicals, dance, drama) and provides information on each as an art from and necessities to house performances.

* Comprehensive view of design and development including assessment of demand, site requirement, initial brief, building design and financial viability
* Coverage includes all categories including classical music, pop/ rock, jazz, musicals, dance and drama
* Links information to the design process and sequence of decision-making

Download : PDF | 296 pages | 15,6 MB
4shared.com/Buildings_for_the_Performing_A.pdf
or
depositfiles.com
or
megaupload.com
or
rapidshare.com/Buildings_for_the_Performing_Arts

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này