Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Archmodels vol.24


Archmodels vol.24
This collection comes with 60 models of flowers and plants.

Download : PDF-Review

Formats: V-Ray*.max -with textures and shaders
Download: 74,2 Mb
4shared.com/Archmodels.24 Plant+bonsai.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này