Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Archmodels vol.26


Archmodels vol. 26
This collection comes with 100 models of house furniture.
Download : PDF-Review

Formats: V-Ray *.max - with textures and shaders
Download :
Max file : 4shared.com/Archmodels.26 Original house furniture_Vray.rar
Textures : 4shared.com/Archmodels.26 Textures.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này