Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Archmodels vol.22


Archmodels vol. 22
This collection comes with 100 models of grills, benches, chairs or lawnmowers.

Download : PDF-Review
Formats:
max-V-Ray *.max - with textures and shaders

Download: 53.5 Mb
4shared.com/Archmodels.22 Garden furniture.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này