Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

A visual dictionary of architecture - Francis Ching


Francis D.K Ching
A visual dictionary of architecture

Ching's clear definitions and over 3000 accompanying line drawings make this book a valuable, graphically striking resource

Download : PDF / 311 pages
4shared.com/Dictionary.of.Architecture_Francis.Ching.rar
or
Rapidshare

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này