Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Archmodels vol.35


Archmodels vol. 35Archmodels vol. 35Archmodels vol. 35
Archmodels vol. 35
Archmodels vol. 35 comes with almost 100 professional, highly detailed objects of hardware and Hi-Fi systems.
Download : PDF-Review

Formats: V-Ray *.max - with textures and shaders
Download :
4shared.com/Archmodels.35 Hardware and Hi-Fi systems.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này