Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Archmodels vol.37 - Beds


Archmodels vol. 37Archmodels vol. 37Archmodels vol. 37
Archmodels vol. 37
Archmodels vol. 37 comes with almost 100 professional, highly detailed objects of beds.
Download : PDF-Review

Formats: V-Ray *.max - with textures and shaders
Download :
Textures:
4shared.com/Archmodels.37_maps.part1.rar
4shared.com/Archmodels.37_maps.part2.rar
Scanlight:
4shared.com/Archmodels.37_Scanlight.part01.rar
4shared.com/Archmodels.37_Scanlight.part02.rar
Vray:
4shared.com/Archmodels.37_vray.part01.rar
4shared.com/Archmodels.37_vray.part02.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này