Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Archmodels vol.34


Archmodels vol. 34Archmodels vol. 34Archmodels vol. 34
Archmodels vol. 34
The CD comes with 50 professional, highly detailed objects of sculptures.
Download : PDF-Review

Formats: V-Ray *.max - with textures and shaders
Download :
Scanline : 4shared.com/Archmodels.34 Garden sculptures_Scanlight.rar
Vray : 4shared.com/Archmodels.34 Garden sculptures_VRAY.rar
Maps : 4shared.com/Archmodels.34 Textures.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này