Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

El Croquis 85 - Wiel Arets (1993-1997)

El Croquis 85_arets
El Croquis 85 - Wiel Arets (1993-1997)
· Hoofdkantoor Regionale Politiedistrict Zuid Limburg
W. Arets, 1994-98
Heerlen, Netherlands
· Police Station
W. Arets, 1994-97
Boxtel, Netherlands
· Police Station
W. Arets, 1994-97
Cuijk, Netherlands
· Apartment Building on KNSM Island
W. Arets, 1990-96
Amsterdam, Netherlands
· Police Station
W. Arets, 1993-95
Vaals, Netherlands
· Céramique Office Building
W. Arets, 1990-95
Maastricht, Netherlands
· Hauptsitz des AZL Pensionfonds
W. Arets, 1990-95
Heerlen, Netherlands
· Apartment Building
W. Arets, 1992-94, Tilburg, Netherlands
· National Art Academy
W. Arets, 1989-93
Maastricht, Netherlands

Download : pdf /102 MB/182 Pages
4shared.com/El.Cro 85 Wiel_Arets_1993.1997.pdf
or
sendspace.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này