Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

El Croquis 77 (II) - Waro Kishi (1987-1996)


El Croquis 77 (II) - Waro Kishi (1987-1996)

• Memorial Hall in Yamaguchi
W. Kishi, 1995 [project]
Ube, Japan
• Restaurant Wakuden
Urban Design Insitute, Kishi + K. Associates
1994-95
Kita-ku, Japan
• House in Shimogamo
W. Kishi, 1992-94
Sakyo-ku, Japan
• House in Nakagyo
W. Kishi, 1992-93
Nakagyo-ku, Japan
• Sonobe SD Office Building
W. Kishi, 1991-93
Funai-gun, Japan
• House in Tateshina
W. Kishi, 1992 [project]
Chino, Japan
• House in Nipponbashi
W. Kishi, Urban Design Insitute
1990-92
Naniwa-ku, Japan
• House in Kamigyo
W. Kishi, 1988-90
Kamigyo-ku, Japan
• Kyoto-Kagaku Research Institute
W. Kishi, 1987-90
Kizu-cho, Japan
• Autolab car showroom
W. Kishi, 1989
Ukyo-ku, Japan
• House in Ikuno
W. Kishi, 1986-87
Ikuno-ku, Japan

Download : Pdf | 74 pages | 21,0 mb
4shared.com/El Croquis 77[II] Waro Kishi 1987-1996.pdf
or
rapidshare.com/ElCroquis77_II_WaroKishi1987-1996.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này