Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Archmodels vol.31


Archmodels vol. 31Archmodels vol. 31Archmodels vol. 31
Archmodels vol. 31
Archmodels vol. 31 comes with almost 65 professional, highly detailed objects of very realistic garden plants.
Download : PDF-Review

Formats: V-Ray *.max - with textures and shaders
Download :
4shared.com/Archmodels.31 Trees.part1.rar
4shared.com/Archmodels.31 Trees.part2.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét