Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Archmodels vol. 3


Archmodels vol. 3
This collection comes with 100 models of lamps.

Download : PDF_sample
Formats:
max : simple object without textures and materials

Download : 77,4 Mb
4shared.com/Archmodels vol.03-Lamps.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này