Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Canadian Architect - 2008/ 8,9,10,11,12 (new link)

Canadian Architect là một tạp chí cho kiến trúc sư và liên quan đến kiến trúc ở Canada. Xuất bản hàng tháng ở Canada, Canadian Architect đã xuất bản liên tục từ năm 1955. Ấn phẩm là tổng quan những thiết kế và dữ liệu thực hành có giá trị kiến trúc và thiết kế ở trong nước từ kỹ thuật xây dựng, thực tế hiện nay, và những vấn đề xã hội ảnh hưởng tới kiến trúc.
------------***------------

Canadian Architect - 2008 December
Download : PDF / 24,1 MB
4shared.com/Can.Arch 2008-12.pdf
or
www.easy-share.com/Canadian Architect - 2008 December.pdf

Canadian Architect - 2008 November
Download : PDF / 35,0 MB
4shared.com/Can.Arch 2008-11.pdf
or
depositfiles.com


Canadian Architect - 2008 October
Download : PDF / 10,7 MB
4shared.com/CanArch_2008-10.pdf
or
easy-share.com/Canadian Architect - 2008 October.pdf


Canadian Architect - 2008 September
Download : PDF / 29,7 MB
4shared.com/Can.Arch 2008-09.pdf
or
http://depositfiles.com/files/uhnnn0zkbCanadian Architect - 2008 August
Download : PDF / 17,8 MB
4shared.com/CanArch_2008-08_V53.pdf>
or
depositfiles.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này