Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Canadian Architect - 2009/1,2,3,4,5 (new link)

Canadian Architect là một tạp chí cho kiến trúc sư và liên quan đến kiến trúc ở Canada. Xuất bản hàng tháng chỉ ở Canada, Canadian Architect đã xuất bản liên tục từ năm 1955. Ấn phẩm là tổng quan những thiết kế và dữ liệu thực hành có giá trị kiến trúc và thiết kế ở trong nước từ kỹ thuật xây dựng, thực tế hiện nay, và những vấn đề xã hội ảnh hưởng tới kiến trúc.
------------***------------

Canadian Architect - 2009 May
Download : PDF
4shared.com/Can.Arch 2009-05.pdf (min adv / 23 Mb)
or
easy-share.com/Canadian Architect - 2009 May.pdf - 25,1 MB

Canadian Architect - 2009 April
Download :
- 88 Mb - min adv : 4shared.com/Can.Arch 2009-04.rar
or
- Part 1 - 50,0 MB : easy-share.com/Canadian Architect - 2009 April.part1.rar
- Part 2 - 49,6 MB :
easy-share.com/Canadian Architect - 2009 April.part2.rar

Canadian Architect - 2009 March
Download : PDF / 17 MB
4shared.com/CanArch_2009-03.pdf
or
easy-share.com/Canadian Architect - 2009 March.pdf

Canadian Architect - 2009 February
Download : PDF
4shared.com/CanArch_2009-02.pdf (min adv)
or
easy-share.com/Canadian Architect - 2009 February.pdf (15,7 MB)


Canadian Architect - 2009 January
Download : PDF
4shared.com/CanArch_2009-01.pdf (min adv / 10Mb)
or
easy-share.com/Canadian Architect - 2009 January.pdf
(12,7 MB)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này