Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009

Green Roof Construction and Maintenance


Kelly Luckett, "Green Roof Construction and Maintenance"
McGraw-Hill Professional | 2009 | ISBN: 007160880X | 208 pages | PDF | 10,7 MB
A Complete Guide to Building and Maintaining Green Roofs

Written by an industry expert in green roof design and installation, this GreenSource book presents all of the information you need to skillfully design, construct, and maintain green roofs. You will find a wealth of practical details gathered through real-world implementations and independent research.

Green Roof Construction and Maintenance explains how to design a green roof, plan for irrigation and drainage, select and place soil and plants, and maintain the entire setup. The book also discusses return on investment, LEED design specifications, and the myriad short- and long-term environmental benefits of green roofs. Filled with step-by-step illustrations and full-color photographs, this is a valuable, hands-on guide to a rapidly emerging trend in the sustainability movement.

Green Roof Construction and Maintenance includes:
Key questions to ask at each stage of the green building process
Tested tips and techniques for successful structural design
Construction methods for new and existing buildings
Information on insulation, drainage, detailing, irrigation, and plant selection
Details on optimal soil formulation
Illustrations featuring various stages of construction
Best practices for green roof maintenance
A survey of environmental benefits, including evapo-transpiration, storm-water management, habitat restoration, and improvement of air quality
Tips on the LEED design and certification process
Considerations for assessing return on investment
Color photographs of successfully installed green roofs
Useful checklists, tables, and charts
-------------0O0---------
(translate.google)
Hướng dẫn đầy đủ để xây dựng và duy trì Mái nhà xanh

Người viết một chuyên gia trong ngành công nghiệp thiết kế mái nhà màu xanh lá cây và cài đặt, cuốn sách này GreenSource trình bày tất cả các thông tin mà bạn cần phải khéo léo thiết kế, xây dựng, và duy trì mái xanh. Bạn sẽ tìm thấy một sự giàu có của các chi tiết thực hiện thu thập thông qua việc triển khai thế giới thực và nghiên cứu độc lập.

Màu xanh lá cây mái xây dựng và bảo trì giải thích cách thiết kế một mái nhà màu xanh lá cây, kế hoạch thủy lợi, thoát nước, lựa chọn và nơi đất và thực vật, thiết lập và duy trì toàn bộ. Cuốn sách cũng bàn về lợi tức đầu tư, LEED chi tiết kỹ thuật thiết kế, và vô số ngắn và dài hạn lợi ích môi trường của mái nhà xanh. Đầy step-by-step và bức ảnh minh họa đầy màu sắc, đây là một, bàn tay có giá trị trên dẫn đến một xu hướng nổi lên nhanh chóng trong phong trào phát triển bền vững.

Green Roof Construction and Maintenance bao gồm:
Câu hỏi chính để yêu cầu ở từng giai đoạn của quá trình xây dựng xanh
Kiểm tra các mẹo và các kỹ thuật thiết kế cấu trúc thành công
Xây dựng phương pháp cho các tòa nhà mới và hiện
Thông tin về cách điện, thoát nước, chi tiết, thuỷ lợi, nhà máy và lựa chọn
Chi tiết về xây dựng đất tối ưu
Minh họa tác với các giai đoạn khác nhau của xây dựng
Thực hành tốt nhất để bảo trì mái nhà xanh
Một cuộc khảo sát của các lợi ích về môi trường, bao gồm evapo-transpiration, bão-quản lý nước, phục hồi môi trường sống, và cải thiện chất lượng không khí
Lời khuyên về việc thiết kế LEED và chứng nhận quy trình
Xem xét để đánh giá lợi tức đầu tư
Màu bức ảnh của cài đặt thành công mái nhà xanh
Hữu dụng bảng kiểm mục, bảng biểu, và biểu đồ

Download:

4shared.com/Green_Roof.pdf

or
depositfiles.com
or
megaupload.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này