Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Sustainable Design: The Science of Sustainability and Green Engineering


Daniel A. Vallero, Chris Brasier "Sustainable Design: The Science of Sustainability and Green Engineering"
Wiley | 2008-04-25 | ISBN : 0470130628 |

Download: 352 Pages | PDF | 4.88 MB
4shared.com/SusDesign_Science_of_Sus.pdf
or
Depositfiles
or
Megaupload

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này