Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Archmodels vol.41 - realistic plants

Home page : www.evermotion.org >>>


Archmodels vol. 41Archmodels vol. 41Archmodels vol. 41
Archmodels vol. 41
This collection comes with 65 new objects of realistic plants.
Download : PDF-Review

Formats: V-Ray *.max - with textures and shaders
Download :
- Vray :
4shared.com/Archmodels.41_vray.rar
- Maps : 4shared.com/Archmodels.41_Maps.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này