Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Kiến trúc Leningrad thời kì đầu

Б.М. Кириков, М.С. Штиглиц, "Архитектура ленинградского авангарда"
Коло | 2008 | ISBN: 5901841492 | 312 с. | PDF | 155.3 MB

Giới thiệu lịch sử kiến trúc Petersburg qua các công trình Nhà ở, công cộng và công nghiệp thập kỉ 1920-1930. Đây là ấn phẩm đặc biệt đầu tiên cho các di sản kiến trúc của thời đại.

In the new book, eminent historian of Petersburg architecture considered the most significant monuments of the Leningrad avant-garde architecture - residential, public and industrial buildings 1920-1930's. This - the first publication specifically devoted to the architectural heritage of the era.

For example, a number of characteristic monuments of the late XIX - early XX century rationalist seen innovations in modern architecture of St. Petersburg, anticipated the development of creative pursuit of the ensuing decades.

Addressed to the specialists - искусствоведам, architectural historians, local lore, teachers, students, as well as a wider range of reader.


Download:
- Depositfiles.com/4zon1xj1y
- Depositfiles.com/ielpbf8tm
- Hotfile.com/1df344b/Avangard_SPb(full).pdf
- Hotfile.com/60e5ddc/Avangard_SPb(full).pdf
- Rapidshare.com


Download:
- 4shared.com/Leningrad Avangard_SPb(full ).part1.rar
- 4shared.com/Leningrad Avangard_SPb(full ).part2.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này