Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Proyectos en Arquidocs - 041 --> 050

Source: http://www.materia.it >>>
Source: http://www.theplan.it >>>
------oOo-------


Proyectos en Arquidocs - 0050
Renzo Piano: Wind Tunnel

Download:
PDF - 0,6 MB
4shared.com/Prar0050.pdf
or
easy-share.com/1904574724/Prar0050.pdfProyectos en Arquidocs - 0049
Massimo Iosa Ghini: Ferrari Store

Download: PDF - 0,5 MB
4shared.com/Prar0049.pdf
or
easy-share.com/1904574720/Prar0049.pdfProyectos en Arquidocs - 0048

Download:
PDF - 1,0 MB
4shared.com/Prar0048.pdf
or
easy-share.com/1904574713/Prar0048.pdfMario Botta: Leeum: Samsung Museum of Arts

Download: PDF - 0,9 MB
4shared.com/Prar0047.pdf
or
easy-share.com/1904427217/Prar0047.pdfProyectos en Arquidocs - 0046
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo: CafHè Mangiarebere

Download: PDF - 1,2 MB
4shared.com/Prar0046.pdf
or
http://www.easy-share.com/1904427205/Prar0046.pdfProyectos en Arquidocs - 0045
Marco Visconti: Verniciatura

Download: PDF - 1,6 MB
4shared.com/Prar0045.pdf
or
easy-share.com/1904427172/Prar0045.pdfProyectos en Arquidocs - 0044
Marco Visconti: Officina Meccanica

Download: PDF - 1,2 MB
4shared.com/Prar0044.pdf
easy-share.com/1904427145/Prar0044.pdfProyectos en Arquidocs - 0043
Kei'ichi Irie e Power Unit Studio: Y House

Download: PDF - 0,4 MB
4shared.com/Prar0043.pdf
or
easy-share.com/1904412366/Prar0043.pdfProyectos en Arquidocs - 0042
Jaime Gaztelu Quijano e Ana Fernandez de Mendia: Cantina Senorio de Otazu

Download: PDF - 2,4 MB
4shared.com/Prar0042.pdf
or
easy-share.com/1904412358/Prar0042.pdfProyectos en Arquidocs - 0041
Inaki Aspiazu Iza: Cantina Baigorri

Download: PDF - 1,3 MB
4shared.com/Prar0041.pdf
or
easy-share.com/1904412198/Prar0041.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này