Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Proyectos en Arquidocs 71->74

Fuente: http://www.materia.it
Idioma: Italiano/Inglés
---------oOo---------


Proyectos en Arquidocs - 0074
Herzog & de Meuron - IKMZ BTU Cottbus Information,
Communications and Media Center - Brandenburg Technical University

Download: PDF - 2,3 MB
4shared.com/Prar0074.pdf
or
http://www.easy-share.com/1905683335/Prar0074.pdfProyectos en Arquidocs - 0073
Herzog & de Meuron - de Young Museum

Download: PDF - 3,7 MB
4shared.com/Prar0073.pdf
or
http://www.easy-share.com/1905683318/Prar0073.pdf


Proyectos en Arquidocs - 0072
Foreign Office Architects - Spanish Pavilion - Expo 2005 - Haiki

Download: PDF - 3,6 MB
4shared.com/Prar0072.pdf
or
http://www.easy-share.com/1905683254/Prar0072.pdfProyectos en Arquidocs - 0071
Dominique Perrault: Town hall, Anichstrasse, Lichtblick Café

Download: PDF - 2,8 MB
4shared.com/Prar0071.pdf
or
http://www.easy-share.com/1905683129/Prar0071.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét