Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

CAD - Chi tiết mái hiên kính

canopy-glass-spider.dwg
File này là chi tiết một mái hiên kính khung sắt liên kết bằng spider.
Loại file: CAD 2004

Download: TẠI ĐÂYKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này